Birka Ekonomi är väldigt kundnära redovisningsbyrå, relationen mellan oss och våra kunder är väldigt viktig. Vi strävar efter att bygga en långsiktig relation. Genom att Birka Ekonomi har erfarna Redovisningskonsulter säkerställer vi en hög kvalitet på de tjänster som vi erbjuder. För oss är kvalitet mycket mer än att bara göra rätt saker, för oss innebär även begreppet kvalitet att våra tjänster verkligen ger resultat för våra kunder och deras utveckling som företagare.

Pappersarbete betraktas av många företagare som en bisyssla som kräver väldigt mycket tid och anses vara besvärligt. Är du en av dem? Om du är en av dem, så funderar Du eller har funderat på om Du inte skulle behöva anställa en ekonom till din verksamhet. Det är ganska vanligt att företagare funderar på att anställa en ekonom i syfte att sköta den löpande ekonomin.

Det är lockande för en företagare att anställa en ekonom, men samtidigt kan en anställning bidra till ökade kostnader. För att undvika dessa potentiella merkostnader så är ett alternativ att anlita Birka Ekonomi.

Sedan första dagen har Birka Ekonomi inriktat sig på mindre och medelstora företag. Våra erfarenheter och den kunskap vi besitter är vårt starkaste verktyg för att kunna erbjuda alla våra kunder bästa lämpliga tjänster. Genom individuell och kundnära service försöker vi skapa lämpliga lösningar på våra kunders behov.

Birka Ekonomi, din trygghet i fokus!

Vi hjälper till med att förenkla din företagarvardag, och därmed kan du frigöra mer tid som istället kan användas för att vidareutveckla ditt företag. Genom oss kan du skräddarsy en lösning som täcker dina behov. För att undvika merkostnader för ditt företag så kan Du anlita oss för den resurs du behöver.

Vi hjälper till med din löpande bokföring, och även avancerad ekonomisk rådgivning vid behov. Vi ordnar ditt bokslut, dina privata såväl som bolagets skattedeklarationer. För att du skall känna dig trygg så behöver du endast lämna in din löpande bokföring i en pärm en gång i månaden, därefter ser vi till att återrapporteringen skräddarsys efter dina behov.

Våra tre ledord är Flexibilitet, Närvaro, Effektivitet. Vi försöker ständigt finnas till hands för våra kunder, även om det gäller små frågor. Att besöka våra kunder ser vi som en naturlig del i vårt arbete att förstå och bistå kunderna. Med effektivitet eftersöker vi maximalt resursutnyttjande vid alla tillfällen, Vi bidrar helt enkelt till kostnadsbesparingar för ditt bolag.